«BIZNESTRENER.UZ» бу – мамлакатимиз тадбиркор ва фермерлари ютуқларини кўрсатувчи кўзгу, «BIZNESTRENER.UZ» бу – хорижлик ишбилармонлар тажрибалари билан таништирувчи минбар, «BIZNESTRENER.UZ» бу – бой бўлишни истаганлар учун супер портал, «BIZNESTRENER.UZ» бу – тадбиркорлар ва инвесторларни боғлаб турувчи кўприк

Янгилик ҳақида маълумот
 • Кўрилди: 85422
 • Муаллиф: Admin

PULNI QАYЕRDАN ОLISH MUMKIN. Sizning miyangizda qаnchа pul bоr ?

Бўлим: Ёш тадбиркорлар

PULNI QАYЕRDАN ОLISH MUMKIN. Sizning miyangizda qаnchа pul bоr?
 E’tibоringizgа tаniqli yozuvchi vа ruhshunоs Аlеksаndr Sviyashаning shаrhini hаvоlа qilаmiz,  u оmmаbоp  bo’lib kеtgаn bir qаnchа kitоblаr muаllifidir. "Bоyib kеtishingizgа nimа хаlаqit  bеryapti?” nomli kitоbi hаm  muallifning аnа shundаy аsаrlаri jumlаsigа kirаdi. Fаqаt o’qish  bilаn cho’ntаgingiz o’z-o’zidаn to’lib  qоlmаgаnidеk, buni o’qib chiqsаm, bоyib kеtаmаn, dеgаn  hаyolgа bоrmаng. Lеkin bu o’zingizgа vа o’z  mоliyaviy аhvоlingizgа bir bo’r nаzаr tаshlаshingizgа undаshi mumkin. Янгилик ҳақида маълумот
 • Кўрилди: 1536
 • Муаллиф: Admin

Markaziy bank ayirboshlash punktlariga yangi talablarni kiritdi

Бўлим: Бош сахифа, Ёш тадбиркорлар, Конунлар

 Markaziy bank boshqaruvining qarori bilan Ayirboshlash punkti to'g'risidagi nizomga o'zgarishlar va qo'shimchalar  kiritildi.Xususan, endi ayirboshlash punktining maydoni kamida 6 m kv (oldin 3 m kv edi) bo'lishi kerakligi  belgilandi. 

 Shuningdek, ayirboshlash punktidagi barcha amaliyotlar kompyuterda amalga oshirilishi belgilandi. Oldin alohida  amaliyotlar faqat qo'lda bajarilardi va ular bo'yicha mijozga ma'lumotnomaning nusxasi taqdim etilardi.   Amaliyotlarni faqat kompyuter yoki kompyuter dasturi nosoz bo'lganidagina bajarishga ruxsat berildi. Bunda, oldingiday, eng kam ish haqining 1 000 barobariga teng yoki undan oshuvchi naqd xorij valyutasini sotib olish bo'yicha amaliyotlar faqat kompyuterda bajariladi.
Янгилик ҳақида маълумот
 • Кўрилди: 1648
 • Муаллиф: Admin

O'zbekiston tiklanish va taraqqiyot jamg'armasi investitsiya loyihalariga $809,45 ajratadi

Бўлим: Бош сахифа, Ёш тадбиркорлар

O'zbekiston tiklanish va taraqqiyot jamg'armasi (O'TTJ) yangi yilda 2013 yilga mo'ljallangan davlat investitsiya dasturiga kiritilgan 34 ta loyihani amalga oshirish uchun $809,45 mln. ajratadi.Xususan, O'TTJ energetika, neft-gaz va kimyo sohalari, transport va sayyohlik hamda boshqa sohalardagi loyihalarni amalga oshirishga zaxiralar ajratdi.

Loyihalarning umumiy qiymati $15,216 mlrd.ni tashkil etadi, O'TTJ esa mazkur loyihalarni amalga oshirishga $2,792 mlrd.mablag' ajratadi, deb yozadi UzDaily.
Янгилик ҳақида маълумот
 • Кўрилди: 1533
 • Муаллиф: Admin

Xususiy banklarga bank xizmatlarining qiymatini mustaqil belgilashga ruxsat berildi

Бўлим: Ёш тадбиркорлар, Конунлар

 17 dekabr kuni Prezident Islom Karimov "Xususiy bank va moliya institutlari hamda ular faoliyatining kafolatlari  to'g'risida”gi Qonunni imzoladi (№ O'RQ-339).Ushbu Qonunning asosiy vazifalari xususiy bank va moliya  institutlarining huquqlari hamda qonuniy manfaatlari himoya qilinishini ta'minlashdan, bank-moliya sohasiga xususiy  kapitalni jalb qilish uchun shart-sharoitlar yaratishdan, bank xizmatlari va boshqa moliyaviy xizmatlar bozorida  raqobatni kengaytirishdan hamda mijozlarga xizmat ko'rsatish sifatini oshirishdan iborat. Qonun tomonidan taqdim  etiladigan bank muassasalari va moliya institutlarining muqobil turlarini tanlash imkoniyati ko'rsatilayotgan bank-moliya xizmatlari sifatining oshishiga turtki bo'ladi.
Янгилик ҳақида маълумот
 • Кўрилди: 1605
 • Муаллиф: Admin

O'zbekistonda deyarli 94 mingta firma nomi internet orqali zaxiraga olingan

Бўлим: Бош сахифа, Ёш тадбиркорлар

 2012 yil 1 dekabr holatiga ko'ra internet orqali qariyb 94 mingta firma nomi zaxiraga olingan. Bu haqda O'zbekiston Davlat  statistika qo'mitasi xabar beradi."Firma nomlarini zaxiraga qo'yishning elektron tizimi” joriy etilgan davrdan boshlab 94 mingdan  ortiq firma nomi "Firma nomi to'g'risida”gi qonun talablariga mos kelishi, ma'lumotlar bazasida mavjud nomlarga o'xshash yoki  adashtirish darajasida o'xshash emasligi sababli, belgilangan tartibda zaxiraga olindi.
Янгилик ҳақида маълумот
 • Кўрилди: 99879
 • Муаллиф: Admin

Ойлик маош кандай туланади?

Бўлим: Ёш тадбиркорлар, Конунлар

Иш хаки кандай туланади?

  

Хозирги вактда бюджет хисобидан молиявий таъминланадиган муассаса, ташкилот ва корхоналар ходимлари меҳнатга ҳақ тўлаш Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2000 йил 20 июлдаги 280 – сон «Меҳнатга ҳақ тўлашнинг Ягона тариф сеткасини такомиллаштириш тўғрисида»ги қарорида тасдиқланган Ягона тариф сеткаси (ЯТС) асосида амалга оширилади. У 22 та тариф разрядини ўз ичига олган ва турли разряддаги иш ва ишчилар (малакалар)нинг иш ҳақини тариф коэффициентлари орқали мувофиклаштиришни кўрсатади.
Янгилик ҳақида маълумот
 • Кўрилди: 124397
 • Муаллиф: Admin

Бизнес режа кандай тузилади?

Бўлим: Ёш тадбиркорлар, Бизнес режа кандай тузилади?

Бизнес режа кандай тайёрланади? 

Тадбиркор уз фаолиятини бошлашдан олдин йулга куймокчи булган бизнес туринини фойдали ёки зарарли, фаолият даврларини, харажат, фойдаларини техник макетини тузиб олади. Бу макет - БИЗНЕС РЕЖА дейилади. Кредит олиш максадида банкка мурожаат килган вактда хам албатта бизнес режа такдим этиш керак. 

БИЗНЕС-РЕЖАНИ ТАРКИБИЙ ҚИСМИ.

 

►Бизнес тавсифи.

►Бизнес мақсадни (миссияни) аниқланг. 
►Бизнесингизнинг юридик мақомини аниқланг. 
►Ишлаб чиқариш жараёнини тавсифланг
►Маркетинг ёндашувни ишлаб чикинг. 
►Молиялаштириш режасини ишлаб чикинг 
►Ходимлар билан ишлаш режасини ишлаб чиқинг. 
►Иш режаси (графиги) 
►Хулоса

  

1. БИЗНЕС ТАСНИФИ.
►Ўз бизнес ғоянгизни ёзинг. 
►Сиз томондан таклиф этилаётган махсулот ёки хизмат тури хақида маълумот беринг. 
►Фикрларингизни аниқ маълумотлар асосида баён қилинг. 

 

2. БИЗНЕС МАКСАДИ. 

►Биз кимнинг талабларини қондиришга уринаяпмиз? 

►Биз мижозларимизнинг қайси эхтиёжларини қондирмоқчимиз? 
►Биз ушбу талабларни қандай қондирамиз?
Янгилик ҳақида маълумот
 • Кўрилди: 306936
 • Муаллиф: Admin

Сиз кайси сохада пул топа оласиз?

Бўлим: Ёш тадбиркорлар, Тадбиркорлик фаолияти


 

Siz qaysi sohada pul topa olasiz?

Qanday mashg’ulot sizni ko’proq qiziqtiradi? Arzimas ko’ringan kichik "hobbi”ngiz tufayli kelajakda katta mavqe’ga erishishingiz yoki suygan mashg’ulotingizga e’tibor bermay, bir umr yoqtirmagan ishingiz bilan shug’ullanib o’tishingiz mumkin. Buning oldini olish uchun quyida taklif etilayotgan mulohazalarni diqqat bilan o’qing. Ma’qul kelganini "+” bilan belgilang.

Йўналиш: Тадбиркорлик

Янгилик ҳақида маълумот
 • Кўрилди: 101308
 • Муаллиф: Admin

Имтиёзли кредит олиш мумкинми?

Бўлим: Ёш тадбиркорлар, Тадбиркорлик фаолияти

Кандай килиб имтиёзли кредит олиш мумкин.

 

 Бизнесмен яъни тадбиркор уз номи билан тадбиркор булмоги лозим. У хар кандай вазиятдан чикиб кета олиши, таваккалга кул  урувчи, фойдани узи томонга огдира олиши, тугрисуз ва конунларга мувофик ишлаб, соликларни, ишчилар ойлик маошини вактида  тулаши зарур. Шундагина тадбиркорнинг ишлари юришиб, бизнеси ривожланиб боради. Навбатдаги сахифада тадбиркор кандай  килиб имтиёзли кредит олиши мумкинлиги тугрисида курсатмалар берамиз.

Тижорат банклари томонидан кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларини кредитлар механизмлари.
Микрокредитлаш тартиблари соддалаштирилиши
Юридик шахс мақомига эга бўлмаган кичик бизнес субъектлари банкка атиги 3 та ҳужжат (ариза, бизнес режа, таъминот турларидан бири), юридик шахс мақомига эга бўлган кичик бизнес субъектлари 4 та ҳужжат (ариза, бизнес режа, таъминот турларидан бири, ДСИ томонидан тасдиқланган бухгалтерия баланси) тақдим этади. 

Юридик шахс мақомига эга бўлмаган тадбиркорларнинг мурожаатлари 5 банк иш кунида, юридик шахс мақомига эга бўлган тадбиркорларники эса 10 банк иш кунида кўриб чиқилади ва тегишли хулоса берилади.
 
Янгилик ҳақида маълумот
 • Кўрилди: 7239
 • Муаллиф: Admin
Ўзгартириш: Admin
Муаммолар: http://yoshtadbirkor.uz/

"Ёш тадбиркор - юртга мададкор"

Бўлим: Бош сахифа, Ёш тадбиркорлар

   "Ёш тадбиркор - юртга мададкор"               

Ёш тадбиркорларга имтиёзли кредитлар олиш учун кулай имконият


Лойиха доирасида ёш тадбиркорларни тадбиркорлик фаолиятини бошлаш ва кенгайтириш     учун имтиёзли кредитлар таклиф килинади.

Лойиханинг максади: Ёш тадбиркорларда тадбиркорлик куникмаларини шакллантириш,        уларнинг тадбиркорлик    фаолиятини куллаб - кувватлаш, ёш тадбиркорларнинг  манфаатларини химоя килиш, имтиёзли микрокредит      маблаглари билан таьминлашга кумаклашишдир. 

 


Янгилик ҳақида маълумот
 • Кўрилди: 90611
 • Муаллиф: Admin

Ёш тадбиркорлар учун

Бўлим: Ёш тадбиркорлар


Ёш тадбиркорлар учун.

Тадбиркор узи ким? У нима максадда тадбиркорлик фаолиятини бошлаган? Тадбиркор булиш учун нималар килиш керак? Тадбиркор булиш учун каерга ва кимга мурожаат этиш керак? 
Хозирги сахифамизда ёш тадбиркорлар учун шу ва шунга ухшаш саволларга жавоб топамиз: 

 Нима учун одамлар бировга ишлайдилар:

•Аниқ белгиланган ойлик; 

•Дам олиш кунлари ва меҳнат таътили кафолатланган;
•Ижтимоий ҳимоя;
•Жавобгарлик чекланган;
•Келажаги бор ва карьера ўсиши;
Улар нима йўқотадилар:

•Катта даромад олиш ҳуқуқидан маҳрум бўладилар; 

•Бўш вақтини чекламаслик имконияти;
•Ўз ҳаёти ва келажагини мустақил режалаштириш ва бошқалар; 
Сабаблар:

•Ҳамма жиддий бизнес қилишни ҳоҳлайди, бу катта суммани талаб қилади ва харажатлар бир неча йилда қопланади. 

•Тажриба ва малакани йўқлиги ишончсизликка олиб келади. Бировга ишлаган одамда тажриба бўлмайди.
•Хаммаси режадагидек бўлишга кафолат йўқлиги.
•Қарор қабул қилиш қийинлиги 

Орқага Олдинга