«BIZNESTRENER.UZ» бу – мамлакатимиз тадбиркор ва фермерлари ютуқларини кўрсатувчи кўзгу, «BIZNESTRENER.UZ» бу – хорижлик ишбилармонлар тажрибалари билан таништирувчи минбар, «BIZNESTRENER.UZ» бу – бой бўлишни истаганлар учун супер портал, «BIZNESTRENER.UZ» бу – тадбиркорлар ва инвесторларни боғлаб турувчи кўприк

biznestrener.uz » Тадбиркорлик фаолияти » Молиявий хисобот шакли
Янгилик маълумоти
  • Кўрилди: 79498
  • Муаллий: Admin
  • Вақти: 10-12-2012, 02:47
10-12-2012, 02:47

Молиявий хисобот шакли

Йўналиши: Тадбиркорлик фаолияти


Ўзбекистон Республикаси Молия вазирининг 2002 йил 27 декабрдаги 140-сонли буйруғига 1-сонли илова
БУХГАЛТЕРИЯ БАЛАНСИ


1-сонли шакл                                                                                                    Кодлар
____________ 20__ йил учун                                       БҲУТ бўйича 1-шакл              0710001

Корхона, ташкилот __________________                        КТУТ бўйича 


Тармоқ _______________                                             ХХТУТ бўйича 


Ташкилий ҳуқуқий шакли ____________                          ТҲШТ бўйича 

Мулкчилик шакли _______________                              МШТ бўйича 

Вазирлик, идора ва бошқалар __________                      ДБИБТ бўйича  

Солиқ тўловчининг идентификацион рақами                    СТИР 

Ҳудуд ________________________                                 МХОБТ 

Манзил ____________________________                        Жўнатилган сана 

Ўлчов бирлиги, минг сум.                                            Қабул қилинган сана  

                                                                              Тақдим қилиш муддати 


Актив
I. Узоқ муддатли активлар 
Асосий воситалар: 
Бошланғич (қайта тиклаш) қиймати (0100, 0300) 010 
Эскириш суммаси (0200) 011 
Қолдиқ (баланс) қиймати (сатр 010-011) 012 
Номоддий активлар: 
Бошланғич қиймати (0400) 020 
Амортизация суммаси (0500) 021 
Қолдиқ (баланс) қиймати (сатр 020-021) 022 
Узоқ муддатли инвестициялар, жами (сатр 040++050+060+070+080) , шу жумладан 030 
Қимматли қоғозлар (0610) 040 
Шўъба хўжалик жамиятларига инвестициялар (0620) 050 
Қарам хўжалик жамиятларига инвестициялар (0630) 060 
Чет эл капитали мавжуд бўлган корхоналарга инвестициялар (0640) 070 
Бошқа узоқ муддатли инвестициялар (0690) 080 
Ўрнатиладиган асбоб-ускуналар (0700) 090 
Капитал қўйилмалар (0800) 100 
Узоқ муддатли дебиторлик қарзлар (0910, 0920, 0930, 0940) 110 
Узоқ муддатли кечиктирилган харажатлар (0950, 0960, 0990) 120 
I бўлим бўйича жами (сатр. 012 + 022 + 030 + 090 + 100 + 110 + 120) 130 
II. Жорий активлар 
Товар-моддий заҳиралар, жами (сатр. 150 + 160 + 170 + 180), шу жумладан 140 
Ишлаб чиқариш заҳиралари (1000, 1100, 1500, 1600) 150  
Тугалланмаган ишлаб чиқариш (2000, 2100, 2300, 2700) 160 
Тайёр маҳсулот (2800) 170 
Товарлар (2900 дан 2980 нинг айирмаси) 180 
Келгуси давр харажатлари (3100) 190 
Кечиктирилган харажатлар (3200) 200 
Дебиторлар, жами (сатр. 220 + 240 + 250 + 260 + 270 + 280 + 290 + 300 + 310)210 
шундан: муддати ўтган 211 
Харидор ва буюртмачиларнинг қарзи (4000 дан 4900 нинг айирмаси) 220 
Ажратилган бўлинмаларнинг қарзи (4110) 230 
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларнинг қарзи (4120) 240 
Ходимларга берилган аванслар (4200) 250 
Мол етказиб берувчи ва пудратчиларга берилган авнаслар (4300) 260 
Бюджетга солиқ ва йиғимлар бўйича аванс тўловлар (4400) 270 
Мақсадли давлат жамғармалари ва суғурталар бўйича анвас тўловлари (4500) 280 
Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлар бўйича қарзи (4600) 290 
Ходимларнинг бошқа операциялари бўйича қарзи (4700) 300 
Бошқа дебиторлик қарзлар (4800) 310 
Пул маблағлари, жами (сатр. 330 + 340 + 350 + 360), шу жумладан 320 
Кассадаги пул маблағлари (5000) 330 
Ҳисоб-китоб счетидаги пул маблағлари (5100) 340 
Чет эл валютасидаги пул маблағлари (5200) 350 
Бошқа пул маблағлари ва эквивалентлари (550, 5600, 5700) 360 
Қисқа муддатли инвестициялар (5800) 370 
Бошқа жорий активлар (5900) 380 
II бўлим бўйича жами (сатр. 140 + 190 + 200 + 210 + 230 + 320 + 370 + 380) 390 
Баланс активи бўйича жами (сатр. 130 + 390) 400
 


Пассив
I. Ўз маблағлари манбалари
Устав капитали (8300) 410 
Қўшилган капитал (8400) 420 
Резерв капитали (8500) 430 
Сотиб олинган хусусий акциялар (8600) 440 
Тақсимланмаган фойда (қопланмаган зарар) (8700) 450 
Мақсадли тушумлар (8800) 460 
Келгуси давр харажатлари ва тўловлар учун заҳиралар (8900) 470
I бўлим бўйича жами (сатр. 410 + 420 + 430 – 440 +/- 450 + 460 + 470) 480
II. Мажбуриятлар 
Узоқ муддатли мажбуриятлар, жами (сатр. 500 + 510 + 520 + 530 + 540 + 550 + 560 + 570 + 580 + 590) 490 
шу жумладан: узоқ муддатли кредиторлик қарзлар (сатр. 500 + 520 + 540 + 560 + 590) 491 
Мол етказиб берувчи ва пудратчиларга узоқ муддатли қарз (7000) 500 
Ажратилган бўлинмаларга узоқ муддатли қарз (7110) 510 

Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга узоқ муддатли қарз (7120) 520 
Узоқ муддатли кечиктирилган даромадлар (7210, 7220, 7230) 530 
Солиқ ва мажбурий тўловлар бўйича узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7240) 540 
Бошқа узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7250, 7290) 550 
Харидорлар ва буюртмачилардан олинган аванслар (7300) 560
Узоқ муддатли банк кредитлари (7810) 570 
Узоқ муддатли қарзлар (7820, 7830, 7840) 580 
Бошқа узоқ муддатли қарзлар (7900) 590 
Жорий мажбуриятлар, жами (сатр. 610 + 630 + 640 + 650 + 660 + 670 + 680 + 690 + 700 + 710 + 720 + 730 + 740 + 750 + 760) 600 
шу жумладан: жорий кредиторлик қарзлар (сатр. 610+630+650+670+690+700+710+720+760) 601 
шундан: муддати ўтган жорий кредиторлик қарзлари 602 
Мол етказиб берувчи ва пудратчиларга қарз (6000) 610 
Ажратилган бўлинмаларга (6110) 620 
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга қарз (6120) 630 
Кечиктирилган даромадлар (6210, 6220, 6230) 640 
Солиқ ва мажбурий тўловлар бўйича кечиктирилган мажбуриятлар (6240) 650 
Бошқа кечиктирилган мажбуриятлар (6250, 6290) 660 
Олинган аванслар (6300)670
Бюджетга тўловлар бўйича қарз (6400) 680 
Суғурталар бўйича қарз (6510) 690 
Мақсадли давлат жамғармаларига тўловлар бўйича қарз (6520) 700 
Таъсисчиларга бўлган қарзлар (6600) 710 
Меҳнатга ҳақ тўлаш бўйича қарз (6700) 720 
Қисқа муддатли банк кредитлари (6810) 730 
Қисқа муддатли қарзлар (6820, 6830, 6840) 740 
Узоқ муддатли мажбуриятларнинг жорий қисми (6950) 750 
Бошқа кредиторлик қарзлар (6950 дан ташқари 6900) 760 

II бўлим бўйича жами (сатр. 490 + 600)770
Баланс пассиви бўйича жами (сатр. 480 + 770) 780 


 


Балансдан ташҚари счетларда ҳисобга олинадиган Қийматликларнинг мавжудлиги тў/рисида маЪлумот


Қисқа муддатли ижарага олинган асосий воситалар (001) 790 
Масъул сақлашга қабул қилинган товар-моддий қийматликлар (002) 800 
Қайта ишлашга қабул қилинган материаллар (003) 810 
Комиссияга қабул қилинган товарлар (004) 820 
Ўрнатиш учун қабул қилинган ускуналар (005) 830 
Қатъий ҳисобот бланкалари (006) 840 
Тўловга қобилиятсиз дебиторларнинг зарарга ҳисобдан чиқарилган қарзи (007) 850 
Олинган мажбурият ва тўловларнинг таъминоти (008) 860 
Берилган мажбурият ва тўловларнинг таъминоти (009) 870 
Узоқ муддатли ижара шартномасига асосан берилган асосий воситалар (010) 880 
Ссуда шартномаси бўйича олинган мулклар (011) 890 
Келгуси даврларда солиқ солинадиган базадан чиқариладиган харажатлар (012) 900 
Вақтинчалик солиқ имтиёзлари (013)910 
Фойдаланишдаги инвентар ва хўжалик жиҳозлари (014) 920


 Бўлим: Конун

Ҳурматли мехмон, Сиз рўйхатдан ўтмасдан сайтимизга кирдингиз.
Лекин ўз фикр ва изоҳларингизни рўйхатдан ўтмасдан ҳам қолдиришингиз мумкин.