«BIZNESTRENER.UZ» бу – мамлакатимиз тадбиркор ва фермерлари ютуқларини кўрсатувчи кўзгу, «BIZNESTRENER.UZ» бу – хорижлик ишбилармонлар тажрибалари билан таништирувчи минбар, «BIZNESTRENER.UZ» бу – бой бўлишни истаганлар учун супер портал, «BIZNESTRENER.UZ» бу – тадбиркорлар ва инвесторларни боғлаб турувчи кўприк

biznestrener.uz » Конунлар » Амортизация килиш коидалари
Янгилик маълумоти
  • Кўрилди: 85379
  • Муаллий: Admin
  • Вақти: 9-12-2012, 23:01
9-12-2012, 23:01

Амортизация килиш коидалари

Йўналиши: Конунлар

Солик кодексининг 144-моддасига мувофик янги амортизация нормалари куйидагича

 


Амортизациянинг йиллик энг юкори нормаси 5 фоиз

Бинолар, иморатлар

Нефт ва газ кувурлари 
Нефть – газ омборлари
Кема катнайдиган каналлар, сув каналлари
Куприклар
Дамбалар, тугонлар
Дарё ва денгиз иншоотлари
Корхоналарнинг темир йуллари
Киргокни мустахкамловчи, киргокни химояловчи иншоотлар
Резервуарлар, цистерналар, баклар ва бошка сигимлар
Ички хужалик ва хужаликлараро сугориш тармоги
Ёпик коллектор – дренаж тамоғи
Хаво кемаларининг учиш – кўниш йўллари, йўлаклари, тўхташ жойлари
Богларнинг ва хайвонат богларининг иншоотлари
Спорт согломлаштириш иншоотлари
Иссикхоналар ва парниклар
Бошка иншоотлар


 

Амортизациянинг йиллик энг юкори нормаси 8 фоиз

Электр узатиш хамда алока курилмалари ва линиялари  
Ички газ кувурлари ва кувурлар 
Магистрал кувурлар 
Водопровод, канализация ва иссиклик тармоклари 
Бошкалар...


Амортизациянинг йиллик энг юкори нормаси 8 фоиз
Иссиклик техника ускуналари  
Турбина ускуналари ва газ турбиналари курилмалари 
Электр двигателлари ва дизель генераторлар 
Комплекс курилмалар 
Бошқа куч кувват берадиган машиналар ва ускуналар (харакатланувчи транспортлардан ташкари)


Амортизациянинг йиллик энг юкори нормаси 15 фоиз

Иктисодиётнинг барча тармокларига тегишли машина ва ускуналар  
Кишлок хужалиги машиналари ва ускуналари 
Коммутациялар ва маълумотларни узатиш ракамли электрон ускуналари, ракамли тизимлар узатиш ускуналари, ракамли алока ўлчов техникалари 
Йўлдош уяли алока, радиотелефон, пейжинг ва транкнинг алока ускуналари  
Узатишлар тизимлари, коммутацияларнинг ўхшаш ускуналари 
Киностудияларнинг махсус ускуналари, тиббий ва микробиология саноати ускуналари 
Компрессор машиналари ва ускуналари 
Насослар 
Юк кутариш – транспорт, юк ортиш – тушириш машиналари ва ускуналари, тўпрок каръер хамда йўл – курилиш ишлари учун машиналар ва ускуналар 
Устун – козик кокиш машиналари ва ускуналари, майдалаш – янчиш, саралаш, бойитиш ускуналари 
Технологик жараёнлар учун барча турдаги сигимлар 
Нефть казиб чикариш ва бургулаш ускуналари 
Бошка машиналар ва ускуналар
 

 Амортизациянинг йиллик энг юкори нормаси 8 фоиз

Темир йулнинг харакатдаги таркиби  
Денгиз, дарё кемалари, баликчилик саноати кемалари 
Хаво транспорти


  Амортизациянинг йиллик энг юкори нормаси 20 фоиз

Автомобиль транспортининг харакатдаги таркиби, ишлаб чиrариш транспорти  
Енгил автомобиллар 
Саноат тракторлари

Бошка траспорт воситалари

Компьютерлар
Периперия курилмалари ва маълумотларни кайта ишлаш ускуналари
Нусха купайтириш техникаси 
Бошкалар...

  Амортизациянинг йиллик энг юкори нормаси 10 фоиз

 Коммунал траспортлар  
Махсус вахта вагонлари
 Куп йиллик дов – дарахтлар

Бошкалар 

  Амортизациянинг йиллик энг юкори нормаси 15 фоиз

Идора мебели ва ускуналари (шу жумладан телефон аппартлари, хисоблаш курилмалари ва бошкалар) 

 

Ҳурматли мехмон, Сиз рўйхатдан ўтмасдан сайтимизга кирдингиз.
Лекин ўз фикр ва изоҳларингизни рўйхатдан ўтмасдан ҳам қолдиришингиз мумкин.
Орқага Олдинга