«BIZNESTRENER.UZ» бу – мамлакатимиз тадбиркор ва фермерлари ютуқларини кўрсатувчи кўзгу, «BIZNESTRENER.UZ» бу – хорижлик ишбилармонлар тажрибалари билан таништирувчи минбар, «BIZNESTRENER.UZ» бу – бой бўлишни истаганлар учун супер портал, «BIZNESTRENER.UZ» бу – тадбиркорлар ва инвесторларни боғлаб турувчи кўприк

Янгилик ҳақида маълумот
 • Кўрилди: 1354
 • Муаллиф: Admin

Пул қонуни. Бешинчи усул: Сотиб олган уйингизни даромад келтирувчи сармояга айлантиринг

Бўлим: Тадбиркорлик фаолияти

Инсон, ўз топганидан тўққиз қисмини яшаш ва хаёт қувончларидан бахраманд бўлишга сарфласа ва яна шу тўққиз қисмидан бир улушини фаравонлигига жабр етказмаган холда даромад келтирадиган бирор ишга тикса, унинг бойлиги янада ошади.
Аксарият одамларимиз фарзандларини яшаб бўлмайдиган дахаларда вояга етказишга мажбур. Улар ҳотинлари ўзларига ёққан гулларни ўстира олмайдиган, болаларининг ўйнаб-қувнашлари учун ифлос кўчалардан бошқа жой бўлмаган дахалардан ижарага уй оладилар ва талабчан уй эгаларига катта жарима тўлайдилар. Хеч бир оила, агар ховлисида болаларининг ўйнаши учун озода жой, аёллари учун нафақат гуллар, балки, озгина бўлса-да кўкат ва сабзавотлар ўстириш учун жой этмаса, хаётдан тўла-тўкис мамнун яшай олмайди.
Янгилик ҳақида маълумот
 • Кўрилди: 1145
 • Муаллиф: Admin

Пул қонуни. Тўртинчи усул: Ўз бойлигингизни йўқотишлардан эхтиёт қилинг

Бўлим: Тадбиркорлик фаолияти

Ноҳушликлар бизни айнан ишларимиз жуда яҳши кетаётган вақтда кутиб туради. Хамёнимиздаги пулларни ниҳоятда эхтиёт қилишимиз зарур, акс холда уларни йўқотиб қўйишимиз мумкин. Шунинг учун, авлиёлар анча-мунча беришларидан аввал биз озгина пулларни сақлашни ва эхтиёт қилишни ўргансак, ақлдан бўлур эди. Пули бор хар бир инсонни турли имкониятлар ўзига жалб этади, уларга мавжуд бўлган ишларга пул тикиш, яъни сармоя қилиш лозимдек кўринади.
Кўпинча, дўст ва қариндошларимиз, катта ишонч билан ҳар хил сармоя лойихаларида қатнашадилар ва бизни ҳам ўзларининг ортларидан боришга ундайдилар.
Сармоя тўплашнинг биринчи мухим тамойили, бу - асосий маблағингизнинг ҳавфсизлигини таъминлашдир. Бу сармояни йўқотиш ҳавфи бўлса, кўпроқ маблағ келтиришни таъминлашга интилишнинг маъноси бормикан? Мен, йўқ, деб ўйлайман. Таваккал қилишнинг жазоси - пулларни йўқотиш бўлиши мумкин. Ўз бойлигингиздан бир улушини ажратиб ишлатишдан аввал, пулларингизни жойига беҳатар қайтаришга берилаётган ҳар бир кафолатни яҳшилаб ўрганиб чиқинг.
Янгилик ҳақида маълумот
 • Кўрилди: 1389
 • Муаллиф: Admin

Пул қонуни. Учинчи усул: Пулларингизни ишлашга мажбур қилинг

Бўлим: Тадбиркорлик фаолияти

Мана, бўм-бўш хамёнингиз тўла бошлади. Унинг тубида даромадингизнинг ўндан бир қисмини эхтиёткорлик билан сақлаб қолиш учун ҳаражатларингизни назорат қиляпсиз. Энди ана шу пулларни қандай қилиб ишлатиш ва сонини ошириш йўлларини кўриб чиқамиз. Албатта, хамёндаги пуллар кўнгилга таскин, юракка илиқлик беради, лекин хеч қандай даромад олиб келмайди. Шундай бўлса-да, сақлаб қолиб сарфламаган пулларимиз давлат йиғиш йўлида босилган биринчи қадам бўлиши мумкин. Улар келтирган даромад катта бойлик йиғишга ёрдам беради.
Қандай қилиб пулларимизни ишлашга мажбур қилсак экан? Сизларга шуни айтишим керакки, бойлик, бу -инсон хамёнидаги пуллар эмас, балки ўша хамёнга оқиб келаётган пул оқими, ундан хосил бўлган ва доимий кўпайдиган ва ўсадиган даромаддир. Одам ишлайдими ёки саёҳат қиладими, бундан қатъи назар, келиб турадиган даромад хар бир инсон ҳохлаган нарсадир.
Янгилик ҳақида маълумот
 • Кўрилди: 1155
 • Муаллиф: Admin

Пул қонуни. Иккинчи усул: Ўз ҳаражатларингизни назорат қилинг

Бўлим: Тадбиркорлик фаолияти

Ҳамма ҳам бир хил даромад топмайди! Баъзилар бошқаларга қараганда кўпроқ пул ишлайди. Сизларга одамзоднинг ҳар қандай ўғлонига тегишли бир хақиқатни айтаман. Бу хақиқат шуки, агар биз қаршилик қилмасак ва тегишли чораларни кўрмасак, "керакли ҳаражатлар” аталмиш чиқимларимиз ҳар доим топган даромадимизга тенг холда ўсиб бораверади.
Икки тушунчани: керакли сарф-ҳаражатлар ва бизнинг ҳохишларимизни бир-бири билан адаштирманг. Сизнинг оилангиз билан биргаликда ҳохишларингиз даражаси топган даромадларингиз қониқтира оладиган даражадан анча юқоридир. Шунинг учун даромадларингизни ана шу истак ва ҳохишларингизни қониқтириш учун сарф қиласиз. Шунда хам талай истакларингиз қолиб кетади.
Одамлар ўзлари қониқтира олмайдиган ҳохиш ва истаклар таъсирида юрадилар. Агарда мен бой бўлсам, ўзимнинг хамма истак ва ҳохишларимни қониқтира оламан, деб ўйлайсизми. Йўқ, бу хақиқатдан анча йироқ. Мен ўз вақтим борасида ниҳоятда чекланганман. Кучимнинг ҳам чегараси бор. Мен саёхат қила оладиган масофа ҳам чекланган. Ейдиган овқатларим ҳам. Хаётдан завқ олиб яшайдиган хурсандчилигим ҳам чекланган.
Янгилик ҳақида маълумот
 • Кўрилди: 1374
 • Муаллиф: Admin

Пул қонуни. Биринчи уcул: хамёнингизни тўлдиришни бошланг

Бўлим: Тадбиркорлик фаолияти

Одамлар ишлаб, даромад топишлари учун жуда кўп каcблар мавжудлигини кўриб турибcиз. Хар бир даромад топиш уcулини, пул оқими, деб таcаввур этиб, ана шу оқимдан бир қиcмини ўз ҳаётимизга қарата буришимиз лозим. Шунинг учун, хамёнингизга танга пулларнинг қандай оқими кириши- катта ёки кичикми, йўналиши – бу хар бирингизнинг қобилиятингизга боғлиқ. Шундай эмаcми? Cизларнинг хар бирингиз, ўз даромад манбаингизни ҳоcил қилишни иcтаcангиз, айни вақтда қўлингизда мавжуд бўлган манбадан бошлашингиз мақcадга мувофиқдир.
Агар туҳум cотувчиcи ҳар куни эрталаб халтаcига ўнта туҳум cолcа, кечқурун эcа тўққизтаcини чиқарcа, вақти келиб халта тўлиб қолади. Нима учун? Чунки, халтага хар куни туҳум cолади, чиқарганда эcа битта туҳум қолдиради.
Хамёнингизга cолинган хар ўн тангадан харажатларингизга фақат тўққизтаcини cарфланг. Хамёнингиз дарров тула бошлайди, унинг оғирлашиб ботаётгани эcа дилингизга ёқимли хиccиётлар ва кўнглингизга беқиёc мамнунлик баҳш этади.
Янгилик ҳақида маълумот
 • Кўрилди: 1673
 • Муаллиф: Admin

Инфобизнесга янги келган одамларнинг 21 хатоси

Бўлим: Тадбиркорлик фаолияти

Мана шу мини- китобда биз янги одамлар ичида ўз инфобизнеслари стартини бошлаганларида йўл қўядиган энг тарқалган хатолари ҳақида сўзлаб бермоқчимиз. Баъзи хатолар бизнеснинг интернетда ривожланишига, бошқалари харидорларни жалб қилишга халақит беради, учинчилари эса сизнинг инфобизнесдан бўлган барча умид ва кутинмаларингизнинг вайрон бўлишига олиб келади. Қуйида келтирилган рўйхат, албатта, тўлиқ эмас, аммо сизга биз тайёрлаган хатоларнинг барчасига чап бериш қўлингиздан келса ҳам – бу сизни режалаштирилган мақсад сари анча тезроқ яқинлаштиради.
Хато № 1. Барчасини идеал равишда қилиш истаги
Кўпчилик тажрибасиз одамлар ҳаммасини идеал равишда бажаришга интиладилар. Бу билан улар ўзларидаги ишончсизликни яширадилар. Идеал дизайнга эга бўлган сайт, идеал ўралган ва тўлдирилган инфомаҳсулот, идеал матнлар, аудио ва видеолар. Лекин бундай перфекционизм (етукликка эришиш истаги) фақат зарар келтиради. Материални сайтга жойлаштириш ёки вебинарлар ўтказиш ўрнига улар матнларни қайта ва қайта ёзаверадилар, видеоёзувларини янгилайверадилар, дизайн ва бошқаларни ўзгартираверадилар. Нима қилиш керак? Ҳеч қандай идеал нарса мавжуд эмаслигини ёдда тутинг. Идеаллик холатига етказиш пулларни келтирмайди. Пулларни сотувлар келтиради. Агар маҳсулот сифатли ва фойдали бўлса, унинг ўрамаси иккинчи даражага сурилади. Одамларга улар олиши мумкин бўлган натижа мухим, сиз сотаётган муқова эмас. Вақти келиб дизайнга ҳам алоҳида эътибор бера бошлайсиз, лекин бошида эмас.
Янгилик ҳақида маълумот
 • Кўрилди: 1393
 • Муаллиф: Admin

"Бахт" видеоси. Ўзбек тилида. Равшанбек Хонниёзов.

Бўлим: Бош сахифа

Видеони кўчириб олишни истасангиз "Батафсил" тугмасини босинг
Янгилик ҳақида маълумот
 • Кўрилди: 1032
 • Муаллиф: Admin

"Стив Жобс" Walter Isaacson асари. БОЛАЛИК. Силикон водийси. (1-бўлим)

Бўлим: Машхурлар хаёти

Пол ва Клара Жобс Стивга 50-йилларнинг иккинчи ярмидаги болаларнинг доимий ҳаётидан фарқ қилмайдиган шароит яратиб беришганди. Стив икки ёшга тўлганда улар Патти исмли қизни асраб олишди, бундан уч йил ўтиб шаҳар ташқарисидаги оддий уйга кўчиб ўтишди. Пол ишлайдиган CIT  молия компанияси уни Пало Алтодаги офисга ўтказишга қарор қилди. Аммо, Пало Алтодаги ҳаётни Полнинг чўнтаги кўтармасди. Шунда Пол Моунтин Вюдаги кичик бўлимга ўтди ва оиласи билан ҳаёт анча арзон бўлган ушбу шаҳарга кўчиб келди.
Пол Жобс Стивда автомобилларга нисбатан, умуман техникага нисбатан ўзидаги каби иштиёқ уйғотишга ҳаракат қиларди. "Стив, мана, бу энди сенинг янги иш жойинг" - шу сўзлар билан у гараждан Стивга жой ажратиб беради бир кун.
Стив отаси бирор бир нарсани тузатганда қандай ҳаяжон билан кузатганлигини яхши эслайди: "Инженерлик унинг қонида бор эди, унинг қўли олтиндан эди. У хохлаган нарсани ясай оларди. Агар бизга жавон керак бўлса, у жавон ясарди. Яхши эслайман, отам ёғочдан тўсиқ ясаётганди, у ёрдам беришим учун қўлимга болға берди".
Янгилик ҳақида маълумот
 • Кўрилди: 2750
 • Муаллиф: Admin

Қўл соатлари ва улар ҳақида баъзи мулоҳазалар

Бўлим: Бош сахифа

Баъзилар телефонларга қизиқишади, кимлардур фотоапаратларга, яна кимдур эса автомобилларга қизиқади. Ҳамма йигитлар сингари ушбу матоҳларга ўзим ҳам қизиқаман. Бундан ташқари - қўл соатларига ҳам. Ва ушбу мақоламда соатларнинг тарихи, бугунги кундаги аҳамияти ва соат танлашда нималарга эътибор бериш кераклиги ҳақида ёзишга қарор қилдим.
Соат тарихи
Соатларнинг энг қадимги тарихи эрамиздан олдинги даврларга бориб тақалади. Дастлаб вақтни ўлчаш учун инсонлар тошлардан, оловдан, қуёшдан, сувдан ва ҳатто қумлардан ҳам фойдаланишган. Бу даврлар асосан эрамиздан олдинги 2000 – йилларга бориб тақалар экан.
Фақатгина 1275 – йилга келиб замонавий соатлар даври, Англияда биринчи механик соат иҳтиро қилиниши билан бошланди. Шу даврдан бошлаб то ҳозиргача биз кўриб турган соатлар ўзининг энг мукаммал кўринишига, меҳанизмига эга бўлди.
Янгилик ҳақида маълумот
 • Кўрилди: 1565
 • Муаллиф: Admin

Google ходимларининг маоши маълум бўлди

Бўлим: Тадбиркорлик фаолияти

Қайси дастурчи Google компанияси учун ишлашни истамайди? Ушбу компания хар йили энг исталган иш жойлар рўйхатида юқори поғоналарда боради.  Аммо, у ердаги маош ҳақида маълумотлар кўп ҳам эълон қилинавермайди.
BusinessInsider журнали Google компаниясидаги энг катта маошга эга бўлган лавозимлар рўйхатини тузиб чиқди. Маълумотлар аноним манбадан олингани қайд қилиб ўтилган.
Катта дастурчи – улар йилига ўртача 152 985 АҚШ доллари миқдорида маош олишади.
Олим-тадқиқотчи – Google компанияси кўп вақтини бошқарувчисиз автомобиль яратишга қаратади. Ушбу лойиҳа билан шуғулланувчи мутахассислар йилига 135 785 АҚШ долларида маош олишади.
Муҳандис-тадқиқотчи –  компанияда энг катта маош олувчи учта лавозимдан биридир. Ўртада маош йилига 140 039 АҚШ доллари.
Янгилик ҳақида маълумот
 • Кўрилди: 952
 • Муаллиф: Admin

"Стив Жобс" Walter Isaacson асари. БОЛАЛИК. Ташландиқ ва асранди. Болаликка олиш. (1-бўлим)

Бўлим: Машхурлар хаёти

Пол Жобс иккинчи жаҳон уруши вақтида денгиз қўшинлари сафида хизмат қиларди. Иккинчи жаҳон уруши якунида уларнинг кемасидаги жамоа Сан Франсиско қирғоқларида тўхтади, ва у ҳарбий хизматдан бўшатилди. Шунда Пол ўз хизматдошлари билан икки ҳафта ичида шу ерда рафиқа топишга гаров ўйнайди. Баланд бўйли, танаси татуировкаларга бурканган, касби механик бўлган Пол Жобс ҳайратланарли даражада актёр Жеймс Динга ўхшаб кетарди. Аммо, арман иммигрантлари оиласидан бўлган хушчақчақ ва самимий Клара Агопянни Пол Жобснинг ташқи кўриниши мафтун қилмаган эди аслида. Ўша куни тунда Клара бир гуруҳ дўстлари билан айлангани чиқмоқчи эди, уларнинг гуруҳидан фарқли равишда Пол ва унинг дўстлари машина топишга муваффақ бўлишганди... 10 кун ўтиб, 1946-йилнинг март ойида улар унаштирилдилар ва Пол гаровда ютиб чиқди. Улар бахтли турмуш кечиришди; Пол Жобс ва Клара Агопян 40 йилдан ортиқроқ вақт давомида умргузаронлик қилишди, уларни фақат ўлимгина ажрата олди.
Янгилик ҳақида маълумот
 • Кўрилди: 15773
 • Муаллиф: Admin

"Стив Жобс" Walter Isaacson асари. Китоб ҳақида(Муқаддима)

Бўлим: Машхурлар хаёти

Бугундан бошлаб сайтимда америкалик журналист Walter Isaacson томонидан ёзилган "Стив Жобс" биографик китобини ўзбек тилидаги таржимасини бериб бораман. "Apple" компаниясининг яратувчиси, 20-асрнинг энг буюк инсонларидан бири Стив Жобс ўзи айтганидек дунёни ўзгартира олди. Бугун деярли ҳаммамиз ушбу буюк талант эгаси туфайли дунё юзини кўрган смартфон, планшет ва компютерлардан фойдаланамиз. Унинг ҳаёти давомида замонавий технологиялар соҳасида қилган "революциялари" инсоният ҳаётини бутунлай ўзгартирди, уни осонлаштирди.
Рак касаллиги туфайли дастлабки операциясидан чиққан Стив Жобс "Time" журнали редактори Wалтер Исааcсондан унинг ҳаётлиги вақтида унинг биографиясини ёзишни илтимос қилади. Ушбу ғайриоддий талант эгасининг ҳаётини 100дан ортиқ одамлар билан қилинган интервюлар, тарихий малумотлар, Стеве Жобс билан суҳбатлар асосида Walter Isaacson китоб сифатида чоп этди. Ушбу китоб сотувга чиққандан сўнг биринчи ҳафтанинг ўзидаёқ amazon.com сайтида сотилаётган китоблар рейтингида биринчи ўринга чиқиб олди ва бутун дунё китобхонлари орасида қўлма-қўл бўлиб кетди.
Китобни ўқиб чиқиб жуда таъсирланганлигим туфайли атрофимдагиларга ушбу китобни ўқиб чиқишни тавсия қила бошладим. Лекин, афсуски ҳамма ҳам инглиз ёки рус тилларини яхши билмайди, ушбу тилларда китоб ўқий олмайди. Шундан сўнг менда китобни ўзбек тилига таржима қилиш фикри пайдо бўлди. Таржимада китобнинг маъносини имкон бор даражада ўзбек тилига яхшироқ етказиш учун китобнинг инглиз, франсуз ва рус тилларидаги версиясидан фойдаланилди. Умид қиламанки, таржима сизга маъқул бўлади. Таржимада йўл қўйилган ўзбек тили имло ва лексик хатолари учун олдиндан узр сўрайман!  
СТИВ ЖОБС
"Дунёни ўзгартира оламан деб ўйлайдиган даражадаги тентак шахслар, ҳақиқатдан ҳам уни ўзгартира оладилар."
Apple компаниясининг "Ўзгача ўйла" номли рекламасидан (1997-йил)
Янгилик ҳақида маълумот
 • Кўрилди: 1107
 • Муаллиф: Admin

Оилавий бюджет: таркибий тузилиши

Бўлим: Бош сахифа

Оила бюджетида даромадлар ва харажатлар тузилиши аниқ белгилаб олинган бўлиши лозим. Ота, она ва боладан ибора кичик оила бюджетида харажатлар қуйидагича бўлиши мумкин:
Овқатланиш – бу оиланинг кундалик озиқланиши учун кетадиган харажатлар.
Транспорт – жамоат транспорти ёки агар сизда машина бўлса, бензин учун ёки уни ювдириш учун кетадиган кундалик харажатлар.
Шахсий – ҳар бир оила аъзосининг ойлик харажатлари. Онага: косметика, сартарош, солярий ва бошқалар. Отага: дўстлар билан тамаддихонада ўтириш ва бошқалар. Болага: памперс, болалар боғчаси учун тўлов ва бошқалар.
Маиший – барча зарур маиший эҳтиёжлар учун – тиш чўткаси, идиш-товоқ, кир ювиш учун воситалар, лампочка ва ҳоказолар.
Коммунал харажатлар - чироқ, иссиқ ва совуқ сув, гараж (агар бўлса), кабель телевидениеси хизматлари ва бошқалар.
Алоқа -  интернет, уй телефони, уяли телефон ва бошқалар учун ойлик харажатлар.
Захира – фавқулодда ва кўзда тутилмаган харажатлар учун йиғиб бориладиган ойлик маблағ. Ресторан ва кинога бориш, қариндошларни зиёрат қилиш ва ҳоказо. Агар ҳисоб-китобда булар тушиб қолган бўлса, уларни захирадан олган маъқул.
Жамғарма – йирик харидлар, дам олиш ва қиммат кийимлар учун йиғиб бориладиган ойлик харажатлар.
Янгилик ҳақида маълумот
 • Кўрилди: 1229
 • Муаллиф: Admin

Кембриж университети ҳақида

Бўлим: Бош сахифа

Асл номи: University of Cambridge
Халқаро номи: (лотинча) Universitas Cantabrigiensis
Шиори: (лотинча) Hinc lucem et pocula sacra. Бу ердан биз ёруғлик ва қимматли билим таратамиз.
Асос солинган йили: 1209 йил
Канслер: барон Девид Сейнсбери
Илмий бошқарувчи: Лешек Боришевич
Талабалар сони: 18396
Жойлашиши: Кембриж, Кембрижшир графлиги, Англия, Буюк Британия.
Олий ўқув юртлари бўйича дунё рейтингида Оксфорддан кейинги ўринда турувчи энг зўр университтлардан бири ҳисобланади. 2011 – йилда бюджети 4 млрд фунтни ташкил қилган – Европанинг энг бой университетидир.
Университет тарихи.
Кембриж университети Оксфорддан кейинги Буюк Британиядаги энг қадимий университет бўлиб, 1209 – йилда Оксфорд Университетини тарк этган олимлар томонидан тузилган. Бунинг сабаби маҳаллий аҳоли билан бўлган низолар эди. 1214 – йилда улар томонидан Кембриж Университети учун қонун – қоидалар ишлаб чиқилган. Кебрижнинг илк талабаларига фалсафа, мантиқ, математика ва классик тиллар ўргатилган. Кейинчалик мажбурий фанлар рўйҳатига бир қанча аниқ ва гуманитар фанлар ҳам қўшилган. Университетнинг энг қадимги биноси Пифагор Мактаби ҳисобланади. У университет асос солинишидан аввал, 1200 – йилда қурилган. Биринчи коллежга эса Piterhaus (Piterhouse) 1284 – йилда асос солинган. Ҳозирги кунда умумий 31та коллежга эга.
Янгилик ҳақида маълумот
 • Кўрилди: 1817
 • Муаллиф: Admin

Оксфорд университети ҳақида

Бўлим: Бош сахифа

Ҳақиқий номи: University of Oxford
Халқаро номи: University of Oxford
Шиори: Dominus Illuminato Mea (лотинчада) – Худо – менинг ёруғлигим
Асос солинган йили: aниқ йили маълум эмас, 1096 – йилдан ўқиш ишлари олиб борилгани маълум.
Ректор: Эндрю Гамилтон
Талабалар сони: 20330
Жойлашуви: Оксфорд, Оксфордшир, Буюк Британия.
Расмий сайти: www.ox.ac.uk
Оксфорд Университети (ingl University of Oxford) – Буюк Британия, Оксфордшир графлигига мансуб Оксфорд шаҳрида жойлашган. Европанинг энг қадимги университетлари рўйҳатида иккинчи ўринни эгаллаб турибди, Буюк Британиядаги биринчи университет ҳисобланади. Аниқ асос солинган йили маълум эмас, шуни айтиш мумкинки ХI асрда ҳам талабаларга дарс берилган. Буюк Британиянинг энг юқори даражали 20 университети таркибига киради.
Унверситет факултетлардан, 38 та коллеждан ҳамда 6 та коллеж номини олмаган ёпиқ ўқув муассасасидан иборат. Коллежларда талабалар билан дарслар индивидуал ва семинарлар тарзида ўтказилади.
Университет асос солинган йили аниқ эмас. 1167 – йилда Генрих ИИ хорижлик талабаларни Париж Университетида ўқишларини тақиқлаб қўйди.