BIZNESTRENER.UZ қ , BIZNESTRENER.UZ , BIZNESTRENER.UZ , BIZNESTRENER.UZ ғ

biznestrener.uz » » " ?"
  • ʢ: 84068
  • : Admin
  • қ: 3-01-2013, 12:02
3-01-2013, 12:02

" ?"

ɢ: ,

" ?"

 Yaqind mrikdgi mmbp "Craigs List elnlr dsksid quyidgilrni yozgn 25 yoshli qizning ti  pyd boldi:  


 Nim qily? 
 Mn chiryli, quvnq, qlli 25 yoshli qizmn, mm Nyu-Yrklik emsmn. Yilig kmid 500 ming dllr  ishlb tpdign yigitg turmushg chiqishni istymn, chunki bolgusi frzndlrimizni trbiyalb, uyd otirish imkniyatig eg bolmqchimn. Bu qndy yangrshini tushunmn, mm yilig bir millin dllr bugun Nyu-Yrkd istiqmt qiluvchi ort sinf vkillrining drmdi n shunch. Shu bis tlbim hddn shib ktmgn.  Ushbu frumd yilig 500 ming dllr v undn koprq ishlb tpdign yigitlr yoki ulrning rfiqlri brmi? Mn yilig 200-250 ming dllr ishlb tpdign biznsmn biln uchrshrdim, mm bir kuni ozimg "Tot! ddim. 250 ming dllr mni Mrkziy istirht bgidn grbd jylshgn uyg lib brmydi. Yg sinfid mn biln birg shugullnuvchi bir yolni bilmn. U invstbnkirg turmushg chiqqn, Tribkdgi jyib uyd turdi. Uni ozimdy chiryli dyolmymn, buning ustig u dn hm ems. U nimni togri qildi? Qndy qilib uning drjsig ytishim mumkin? Mni yniqs quyidgilr qiziqtirdi:

- Yolgiz bdvlt erkklr oz bosh vqtingizni qyrd otkzsizlr? Mng mnzilingizni bring: brlr, rstrnlr, sprtzllr.

- Sizlrg qndy qizlr yoqdi? Togrisini yozing, f bolmymn.

- Nchchi yoshdgilrni moljllsm boldi (ozim 25 dmn)

- Ng hshmtli hyot kchiruvchi bzi yollr, jud ddiy? Mn hqiqtn hm "ddiy yollrni korgnmn. Ulr biln jud zrikrli, gpirishg gp tplmysn, mm ulr ql bvr qilmydign darajada badavlat erkklrg turmushg chiqishgn. Shuningdk, mn jud jzibli, mm brlrd zrikib otirdign qizlrni hm korgnmn. Buning siri nimd?

- Qysi ksbdgi yigitlrni izlsm boldi? Buni hmm bildi yurist, invstbnkir, shifkr. Bu ksb eglri slid qnch pul ishlb tpishdi? Ulr qyrd hrdiq chiqrishdi? j-fndlrd ishlydign yigitlr qyrd dm lishdi?

- Sizlrg uylnish yoqdimi yoki jzmn bolib qlishmi? Mng FQT TOY KRK!

Mn sizlrg mutlq hll tklifni bryapmn. Kopgin chiryli yollr yngiltk bolishdi, mm mn ulrdn ustunrqmn. gr brch jihtlr boyich izlyotgn yigitimg togri klmgnimd, uni izlmsdim: tshqi korinishim chiryli, mdniyatli, qllimn, rozgrni yuritishni, uyni srnjm-srisht tutishni bilmn.

Qizning ti etibrsiz qlmdi: yilig yarim millindn ziyod drmd luvchi yigit qizning tklifig hqiqiy mliyachi siftid jvb brdi: 
"tingni ktt qiziqish biln oqib, mummyingni diqqt biln oylb chiqdim. Hzir sndgi murkkb vziyatni thlil etishni tklif qilmn.


Birinchidn, mn vqtingni bkrg lyotgnim yoq: mn brch tlblringg ms klmn, chunki yilig 500 ming dllrdn kop pul ishlb tpmn. Buni shundy tsvvur qilmn. Mndy yigitning nuqti-nzridn lib qrgnd, sning tklifing, bir soz biln ytgnd bolmgur klishuv. Sbibig totlsm: gr tingdn hmm rtiqch gplrni lib tshlydign bolsk, sn ddiy klishuvni tklif qilyotgningni kormiz, yani sn mning pullrim evzig gozlligingni tklif qilyapsn. Jud sz. Birq mumm shundki, gozlliging yil syin zn bolib brs, mning srmyam fqt shib brdi... srmyamning shish ehtimli jud yuqri, sn es chirylirq bolmsliging niq!

Shundy ekn, iqtisdiyot tilid sn qdrsizlndign ktivsn, mn es drmdli ktivmn. Sn shunchaki qdrsizlndign ddiygin ktiv emssn, sn qiymti jud tz tushib ktdign ktivsn! Buni sng izhlb bry: hzir yoshing 25 d, yan bsh yilgch erkklrning etibrini trtishing turgn gp, mm ulrning sni yildn-yilg kmyib brveradi. 35 g tolgningd sng hch kim qrmydi hm. "Wall Streetd biz sni "svd pzitsiyasi db nmlgn bolrdik, sng uylnish es "sni stib lib, ushlb turish biln brbr. Birq sni (ozing soryotgningdy) stib lish hm bolmgur bizns, shundy ekn, mn sni yashisi ijrg lgn bolrdim. gr sozlrim sng bshfqt bolib korins, quyidgi gp hqid bir oylb kor. Pullrim yoqlib qls, sn hm uddi shundy qilsn; shundy ekn, gozlliging zn bolgnidn kyin mn ushbu ktivdn xalos bolish yolini tpishim krk boldi. Bu jud ddiy. Toy ems, fqt uchrshuvlrgin hmiyatg eg bolgn klishuvdir.

ml pgnsidn kotrilr eknmn, yosh bolsm-d bzr smrdrligi hqid kop nrslrni tushunib ytdim. Shuning uchun sndy "chiryli, quvnq, qlli qiz shu pytgch ozig "dd tplmgnig jblnyapmn. Ozing tsvirlgndy, shundy jzibli qiz uchun yilig 500 ming dllr tpilmgnig ishngim kelmayapti.

ytgndy, sn hmm vqt pul ishlsh yolini ozing tpishing mumkin: und bu murkkb mulqtg orin qlmsdi.

Umumn lgnd es, togri yoldn borayotganingni tymqchimn, yani klssik usul bolgn "suvini siqib lib, kyin tshlb yubr tmyilig ml qilyapsn. Sng yordm brdim, dgn umiddmn.

H, gr ijr vrintlrini muhkm qilishg tyyor bolsng, mng br qil!
-------------------------------------------------------------------------------- 
Butun hft dvmid "Wall Street idrlrining dimlri ushbu tni bir-birlrig jontib, muhkm qilishdi. 
Kopchilikning fikrich, hzir mrikd ksriyat qizlr bizning qhrmnimizdy fikr yuritishdi. Ulr istlgn yolgiz yashvchi bdvlt erkkning qoynig kirishg tyyor. Bundy yollrni tsvirlsh uchun msus soz hm pyd bolgn. Ulrni "Plastic db tshdi (ushbu sozning yan bir mnsi suniy, oylb tpilgn; st; syoz).  

Ushbu tlrning pyd bolish trii hqidgi qiziqrli tfsiltlr hqid "New York Times nshri hm yozdi. gr qizning birinchi tini hligch "Craigs Listdn tpish mumkin bols, ikkinchisi umumn pyd bolmgn: kimdir (mullif ems) uni "DealBreakerg jontgn. Yangilik ertasiga Gvrd Lindznning mliya blgid pyd bolgn. mmbp "Digg v "Reddit sytlri shu blgni dlil qilib korstishgn. dtd Lindzn sytini bir kch-kunduzd 3 ming kishi kirib kordi, mm mazkur xat sababli sytg 100 ming kishi kirgn v srvr bung brdsh brlmgn.

"Craigs List qizg qnch jvb ti jontilgnini mlum qilishdn bsh trtmqd. Jurnlistlrning hch biri qiz biln bgln lmgn. Shuningdk, jvb yozgn erkk hm nmlumligich qlmqd.
 

 

Ҳ , .
ҳ ҳ қ .
қ